narabarn.se innehåller information om barnets utveckling och olika faser.

Att lära sig att cykla är en stor och spännande händelse i ett litet barns liv. Det vanligaste är att man börjar sin cykelresa med en trehjuling och därefter går vidare till en större cykel eller en springcykel. Att cykla ger inte bara barnet mer frihet, utan utvecklar också balansen såväl som motoriken, men vilken […]

Läs mer

Det finns mycket som man behöver tänka på när man har barn och speciellt när de ska börja förskolan eller skolan. Man bör exempelvis vara förberedd på att barnet kommer att ha lätt att bli förkyld eller få andra lindriga sjukdomar precis vid skolstarten eller under höst- och vintermånaderna. Var förberedd Det man som förälder […]

Läs mer

Alla barn har rätt till en värdefull fritid. Det är en rättighet som står i barnkonvnentionen och innebär att alla barn har rätt till lek, fritid och att delta kulturella aktiviteter. Ett barns fritid är lika viktig som skola och minst lika lärorikt och utvecklande. Att låta sitt barn delta i föreningsverksamhet på fritiden är […]

Läs mer

Hur ska en förälder agera när ett barn visar tecken på extrem begåvning? Är det skolan och samhället som har ansvaret för att en individ ska kunna förverkliga sin potential? Om ett barn har behov att klättra så kan en förälder skaffa en klätterställning men om barnet har behov av intellektuell stimulans genom att någon […]

Läs mer
bulk