Som förälder är det viktigt att ibland få avlastning för att kunna vårda parrelationen, få tid till hobbies eller för att få vardagen att gå ihop. Tidigare bodde ofta familjer med barn i närheten av mor- och farföräldrar men idag är det allt fler som inte har stöttning av den äldre generationen. Att inte ha avlastning av den äldre generationen kan vara kämpigt för många familjer, speciellt de med mindre barn. Att anlita barnvakt kan vara ett bra sätt att få den avlastning som behövs för familjer som saknar det sociala nätverket som mor- och farföräldrar utgör.

Anlita barnvakt och förbered ditt barn

Att hitta en professionell och beprövad barnvakt i Stockholm är ofta enklast genom kontakter eller via någon av de många förmedlare som finns online. Oftast går det bra att boka ett möte med den tilltänkta barnvakten för att ni ska kunna bilda er en uppfattning om varandra.

Det kan vara svårt att veta när ditt barn är redo för barnvakt och det är viktigt att komma ihåg att en separation alltid kan vara stressande för barnet. Olika barn hanterar separationen från föräldrarna på olika sätt och för de allra flesta går det bra att vara ifrån sina föräldrar så länge de känner personen i fråga och litar på att föräldern kommer tillbaka. Förbered därför barnet genom att berätta exakt vad som kommer att hända och träffa alltid barnvakten tillsammans med barnet vid ett eller flera tillfällen, innan det är dags för barnet att bli lämnad själv med barnvakten.

Vid det första tillfället är det också bra att vara beredd på att det kanske inte fungerar utan att du kan behöva komma hem om barnet blir väldigt ledset. De allra flesta barn klarar den här typen av separationer väldigt bra och kan tycka att det är väldigt roligt med barnvakt när de fått bekanta sig tillräckligt.