Att få barn är en gåva brukar det sägas. För vissa sitter dock den gåvan längre in än hos andra. De upptäcker när de väl börjar försöka skaffa barn att det inte är så lätt som de hade trott innan. Det här kan bero på många olika saker, och det finns hjälp att få. Bara du vet var du ska leta.

Gör en fertilitetsutredning

Om ni har försökt få barn i ett år utan framgång kan det vara en indikation på att det finns något medicinskt problem i vägen. Det är givetvis ingen skam, utan det är som det är och för de flesta går det att åtgärda. Ett första steg är då att utreda var problemet ligger. Det kan nordicivf.se hjälpa er med, på deras klinik kontrolleras både mäns och kvinnors fertilitet. Hos nordicivf.se görs heller ingen skillnad på vem du eller ni är. Utan både samkönade par och ensamstående är välkomna hit. Några vanliga problem som kan orsaka fertilitetsproblem är tidigare könssjukdomar, hormonrubbningar eller dålig spermiekvalitet. Utifrån utredningen kan kliniken sedan rekommendera olika typer av nästa steg.

IVF

IVF, in vitro-fertilisering, brukade förr kallas för “provrörsbefruktning. Om ni väljer att göra det hos nordicivf.se kommer kvinnan först få en hormonbehandling. Sedan tas äggen ut och befruktas med hjälp av mannens (eller en donators) spermier utanför kroppen för att sedan planteras in igen. Det här är ett sätt att hjälpa naturen på traven, vilket sedan leder till en “normal” graviditet.

Insemination eller äggdonation

Om antingen kvinnan eller mannen har medicinska problem som gör att de inte kan få barn kan det antingen göras en insemination eller en äggdonation. I bägge fallen är det alltså en tredje part som står för hälften av könscellerna, antingen i form av spermier eller ett ägg. Det vanliga i ett sådant fall är att man försöker hitta en donator som har liknande egenskaper som den som annars hade producerat just spermierna eller ägget. Du kan dock inte som i amerikanska filmer ställa krav på donatorn i fråga om utbildning eller liknande. Däremot testas de vid donationstillfället för genetiska sjukdomar och annat som kan ha påverkan.

Surrogatmödraskap

Ytterligare ett sätt att skaffa barn på är att använda sig av så kallat surrogatmödraskap där någon annan mot betalning bär och föder ditt barn. Det här är idag förbjudet i Sverige, men det kan göras på kliniker utomlands. Var dock medveten om att det är dyrt, och att du har ett stort ansvar att tänka igenom alla etiska dilemman innan. Du behöver också säkerställa att surrogatmodern blir väl omhändertagen och får skäligt betalt om du väljer att gå den här vägen. Olika länder har också olika regler för surrogatmödraskap, vilket gör att det till exempel inte är självklart att ett samkönat par kan få barn på detta vis.