Månad: juni 2020

Hur ska en förälder agera när ett barn visar tecken på extrem begåvning? Är det skolan och samhället som har ansvaret för att en individ ska kunna förverkliga sin potential? Om ett barn har behov att klättra så kan en förälder skaffa en klätterställning men om barnet har behov av intellektuell stimulans genom att någon […]

Läs mer

När det kommer till att skaffa barn så finns de otroligt mycket att tänka på. Det allra viktigaste är dock att man är beredd på vad som väntar i de olika åldrarna som barnet är i. Därför kommer denna artikel att gå igenom vad man kan förvänta sig av att skaffa barn och barnets utveckling […]

Läs mer
bulk