Det är viktigt att våra barn mår bra fysiskt, inte blir svårt sjuka samt får stöd och lindring vid vanliga sjukdomar. Likaså är det viktigt att vi får glada barn, som behåller nyfikenhet, trygghet och harmoni livet ut, eftersom grunden för det byggs upp i barndomen.

Att växa upp

Alla barn behöver växa upp i trygga och kärleksfulla hem. Tyvärr är så inte fallet alla gånger. I Sverige har vi ändå en relativt låg andel barn som far illa i jämförelse med många andra länder i världen. Vi försöker följa FN:s barnkonvention och försöker skapa rutiner och riktlinjer för barnens rättigheter och hälsa. Alla barn har rätt till en fungerande hemmiljö, en meningsfull fritid, bra skolgång och trygghet som ger barnet framtidstro, tilltro till vuxna och sig själv. Hur sanningen än ser ut är faktum att ett barn som far illa är ett barn för mycket.

Orsaker

Många barn och unga mår av olika anledningar dåligt och tyvärr är psykisk ohälsa hos minderåriga något som har börjat öka. Det kan handla om missförhållanden hemma med fyskisk och psykisk våld, sexuella brott, ekonomisk otrygghet, dålig skolgång, mobbing, utanförskap eller olika diagnoser.

Det kan vara svårt att se och upptäcka problemet. Skolan och Socialstyrelsen har en gigantisk och jätteviktig uppgift, förutom bra skolgång ska de även vara uppmärksamma på hur barnen mår. För barn är vid sidan av tillit till vårdnadshavarna även tillit till andra vuxna en livlina. Utan detta kan det gå hur som helst för dem och spåren som barndomen sätter kan fortsätta och bädda för misär i vuxen ålder. I värsta fall mår barnet så dåligt att det överväger eller genomför ett självmord.

Förebygga

Som ansvarsfull och kärleksfull förälder vill vi göra allt för vårt barn. Vissa kompenserar för den egna barndomen, köper prylar, skickar på fritisdsaktiviteter och annat. Andra läser mycket böcker, gör saker tillsammans såsom museibesök, bio osv. och försöker få ett rikt familjeliv med ett socialt skyddsnät av vänner och släkt.

Vilken typ av uppfostran som än väljs är det viktigaste för barnet att bli sedd. Barn vill vara med vuxna och känna sig älskade samt veta att de vuxna bryr sig. Innehållet i sig är ofta sekundärt. I de fall när allt är bra hemma men inte i skolan, eller liknande som får barnet att må dåligt, är det viktigt att erbjuda samtalsstöd. Barn med depression kan få hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin och även kommunens familjerådgivningsenheter är duktiga och viktiga vägledare.