Familjen är barnets bas i livet och plötsliga förändringar i familjelivet kan vara mycket stressande för barn i alla åldrar. Om en förälder drabbas av en allvarlig eller kronisk sjukdom innebär det en förändring både känslomässigt och mentalt. Men att försöka skydda barnet genom att inte berätta är ingen bra idé. Istället är det viktigt att barnet får tillräckligt med information anpassad efter mognadsgrad och ålder.

Barn är experter på att märka om något är fel eller annorlunda i familjen. De tar helt enkelt in känslostämningar bättre än vad vuxna gör. Om ett barn märker att något är fel men ingen pratar om eller bekräftar känslan kan det svåra bli ännu svårare för ett barn. Om barn inte får information börjar de lätt att själva fantisera och tänka sig det allra värsta. Därför är de bra att så tidigt som möjligt berätta för barnen om du eller någon annan närstående drabbats av sjukdom. Det här är naturligtvis extra viktigt om det gäller potentiellt livshotande eller allvarliga kroniska sjukdomar. Men även vanliga sjukdomar som exempelvis artros som inte är farlig men som kan påverka rörelseförmågan och vardagslivet är viktiga att berätta om! För sjukdomar som artros finns det gott om hjälp även på distans via mobilen.

Prata med barn om sjukdom

Att prata med barn om sjukdom och vad det kommer att innebära för den som är drabbad och för familjens vardagsliv är inte alltid lätt. Men oavsett detta behöver barnet få reda på vad som kommer att hända, hur sjukdomen behandlas och på vilket sätt sjukdomen kommer att utvecklas. Även om du som vuxen inte har svar är det viktigt att kommunicera den osäkerheten – att du inte vet men att barnet aldrig ska vara rädd för att komma till dig med frågor eller funderingar. Var också tydlig med att det är okej att vara ledsen och arg men att varken barnet eller ni vuxna kan påverka sjukdomsförloppet.