Barncancer och andra svåra sjukdomar kan ibland drabba de små liven. Detta är omtumlande för alla, rädsla, uppgivenhet och förtvivlan blir vardag, men också hopp, kämparanda, gemenskap och uppmärksamhet i samband med sjukdomen. Vad finns det för tecken, hur kan barnet och föräldrarna få hjälp och stöd så att fler barn överlever?

Barncancer

Att barn drabbas av cancer i olika former såsom hjärntumör, leukemi, lymfkörtelcancer mfl. är de vanligste allvarliga sjukdomarna bland barn. I Sverige finns det cirka 1,6 miljoner barn, av dessa lider 300 av cancer i någon form. Detta är färre än 1 %, men för barnet och föräldrarna som drabbas är det hela världen. Överlevnaden och tillfrisknandet från barncancer idag har gått upp från 80% till 85 %. Detta är glädjande framsteg och forskningen kämpar vidare för att kunna rädda samtliga som insjuknar.

Förlopp och vård

För vissa går insjunknandet snabbt och för andra barn börjar det med diffusa symptom som istället pågår en lång tid. Ont i kroppen, lätt att få blåmärken, infektioner som kommer ofta och tar lång tid, trötthet och minskad aptit är några av de symptom som brukar komma med cancer. Vissa barn får några av dem, vissa får samtliga. När det gäller vård kan det behöva göras många undersökningar. Ultraljud, tomografi och blodprover kommer att bli en verklighet för barnet och föräldrarna. I vissa fall kan samtliga i familjen bli sjukskrivna och få hjälp och stöd för krishantering. 4 av 5 barn blir friska efteråt men hur det än går behövs terapi för att bearbeta det som hänt och dämpa framtida oro.

För barnet finns det lekterapi under tiden som behöver spenderas på sjukhuset och även anhöriga kan få råd och stöd samt i vissa fall bo med barnet. Beroende på typ av cancer och barnets ålder kan barnet behöva en trygg omgivning som gör att det tänker på tillfrisknandet istället för döden. När föräldrar och syskon är ledsna är det svårt att vara stark och ge det stöd som behövs, därför är tillit till vårdpersonal viktig. Det finns även många organisationer som ger information och samlar stöd för barn som drabbas av cancer och deras familjer. Forskningen går hela tiden framåt och vården blir allt effektivare, vilket är en stor tröst i sammanhanget.